BrandsDidactiek is meer dan alleen Duits

Vergroten van je kennis van de Duitse taal en cultuur vergroot je wereld

Brands Didactiek geeft je vrijheid

Onze opleidingen worden op maat gemaakt, ook voor individuele deelnemers

Lezen, schrijven, spreken en luisteren

Alle vaardigheden krijgen aandacht in de cursussen van Brands Didactiek

Intensief aan de slag met Duits op jouw niveau, dat garandeert het succes van onze trainingen.
Je krijgt een gratis instaples om je niveau te bepalen.

Bij bedrijfstrainingen verdiepen we ons in uw branche en in uw bedrijf.
Nieuw: korte modules over één onderwerp.